Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

ŠPERKOVNICE

Vaše cena 560 Kč
Vaše cena 350 Kč
Vaše cena 1 300 Kč

 

 

 


» Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Miroslava KOBERNOVÁ

se sídlem Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5

Identifikační číslo: 659 47 568

Firma je zapsána v registru živnostenského úřadu města Tábor pod č. j.: OŽ/2249/2008/Pa/2  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://snubni-prsten.net

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) firmy Miroslava Kobernová, se sídlem Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, identifikační číslo: 659 47 568, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u živnostenského úřadu města Tábor pod č. j. OŽ/2249/2008/Pa/2 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://snubni-prsten.net, a to prostřednictvím webového stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).                                                                                                                        

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.                                                                                                                                                  

1.3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.          

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.                                                                      

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.                                                                                  

1.6. Tyto obchodní podmínky platí pro objednané zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího http://snubni-prsten.net prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů. Jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu http://snubni-prsten.net a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

2.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY    

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.                          

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.                                            

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. K vyplnění objednávkového formuláře není nutná registrace.


Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednaném zboží,
• způsobu úhrady kupní ceny zboží,
• kontaktní údaje,
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka).
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí a udělení souhlasu s  obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout. Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme.                           

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nesrovnalosti v objednávce) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně emailem či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. 

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerován a na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího) odeslán souhrn objednávky. Doporučujeme, aby byl email se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolován, zda je vše v objednávce opravdu dle přání kupujícího. V případě nedoručení automaticky vygenerovaného emailu z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího emailové schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

2.7. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku připsání zálohové platby za objednané zboží na účet prodávajícího. Tím se objednávka stává závaznou a smluvní vztah se řídí obchodními podmínkami uvedenými na internetových stránkách http://snubni-prsten.net. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží).
Po přijetí zálohové platby již nelze od kupní smlouvy odstoupit, jelikož se na zakázce začíná ihned pracovat a vzniklé výdaje by bylo nutné uhradit!

2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3.OBJEDNÁVKA 

3.1. Na webových stránkách prodávajícího jsou nabízeny zlaté snubní i zásnubní prsteny výhradně od českých výrobců. Snubní i zásnubní prsteny jsou označeny puncem Českého puncovního úřadu dle zákona č. 539/92 Sb. o puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Ke klenotům osazeným diamanty (brilianty) je dodáván certifikát o pravosti a kvalitě kamene (vydává výrobce), kde je udaný rozměr kamenů v mm, váha v karátech (ct), kvalita a barva diamantu. Pro výrobu snubních i zásnubních prstenů je doporučováno 14 ti karátové zlato. Pokud tedy není uvedeno jinak, jsou zlaté snubní i zásnubní prsteny vyrobeny ze zlata o ryzosti 14 karátů (Au 585/1000). Nabízené prsteny z chirurgické oceli jsou vyrobeny s jakostním označením 316L.

3.2. Hlavní MENU webových stránek nabízí nejen informace o použitých materiálech, ale rovněž informaci Jak zjistit správnou velikost prstenu. V sekci Otázky a odpovědi každý zákazník určitě najde odpověď na svou otázku. Prsteny v našem internetovém obchodě jsou řazeny podle druhu (zásnubní prsteny, snubní prsteny) v levé části obchodu. Každá tato kategorie je dále řazena dle použitého materiálu (zlato, chirurgická ocel, titan, wolfram), popř. barvy zlata.

3.3. Nabízené zboží si kupující má možnost prohlížet v jednotlivých kategoriích. Detail obrázku se zobrazí po najetí kurzoru myši na náhled obrázku. Kliknutím na vybraný produkt se kupující dostane na detailní stránku prstenu, kde vedle fotografie je i kompletní popis produktu. Obrázky jsou pouze informativní a mohou se od skutečného provedení lišit, a to především v případech, kdy se jedná o počítačové modelace. Barevné podání obrázků závisí na velmi mnoho faktorech při zpracování fotografií a jejich následném zobrazení na monitoru.

3.4. U vybraného zlatého prstenu jsou uvedené informace (ryzost, orientační šířka a cena) za 1 prsten ve velikosti 45. Je nutné počítat, že váha uvedená na webových stránkách je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnosti po zhotovení prstenu. Ve skutečnosti se může lišit o +/- 15%. U snubních prstenů z chirurgické oceli, titanu nebo wolframu je uvedená cena za pár bez ohledu na velikosti prstenů.                                                                                                             

3.5. Pro vytvoření objednávky je nutné vybrat velikost prstenů (dámský, pánský). V případě objednání pouze jednoho prstenu, kupující vybere velikost daného prstenu a u druhého zůstane v roletce uvedeno žádná pánská nebo žádná dámská. U vybraných velikostí jsou uvedeny orientační ceny za daný prsten v dané velikosti. Součet těchto cen se objeví v košíku. V následující roletce kupující uvede, zda požaduje rytinu prstenů. Kliknutím na ikonu "Koupit" se dostane do košíku, kde je možné zkontrolovat číslo vybraného vzoru a dané velikosti. Poté kupující vybere zaškrtnutím způsob dopravy a způsob platby a klikne na "Objednat". V dalším kroku vyplní všechny dodací údaje. V případě zájmu o rytinu, kupující rozklikne danou sekci a uvede požadovaný text do dané kolonky. V případě nějakého dotazu, kupující rozklikne sekci "Poznámka pro nás", kde poznámku, připomínku nebo dotaz uvede. Po kliknutí na ikonu "Pokračovat" může kupující ještě jednou před odesláním zkontrolovat celou objednávku. Pokud je vše v pořádku, kupující klikne na ikonu "Odeslat".

3.6. Na základě odeslané objednávky bude ověřena dostupnost a cena objednaných snubních prstenů. Tento postup je nutný z důvodu kolísání cen drahých kovů i kamenů. Poté kupující obdrží na uvedený email potvrzení o přijetí objednávky. Výše zálohy ve výzvě bude na plnou cenu objednávky. Pro zahájení výroby zlatých snubních prstenů je vyžadována zálohová platba ve výši minimálně 50% celkové ceny zakázky.
Záloha je nutná z důvodu zakázkové výroby.

3.7. U snubních prstenů (bez vnitřní rytiny) z chirurgické oceli, titanu nebo wolframu zálohu nepožadujeme a je možné tyto prsteny zaslat buď na dobírku, nebo platbou předem na účet. Pokud je objednána vnitřní rytina u snubních prstenů z chirurgické oceli, titanu nebo wolframu, požadujeme vždy platbu předem na účet.

3.8. O připsání platby (zálohy) na bankovní účet prodávajícího je kupující informován emailem. Objednávka se po přijetí platby předává do výroby. Pokud nebude platba připsána na účet prodávajícího do sedmi (7) dnů po odeslání výzvy (není-li domluveno jinak), bude objednávka stornována. Pokud bude kupující požadovat objednávku obnovit, je nutno opět ověřit cenu objednaných snubních prstenů.                             

 

4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY   

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu následujícím způsobem:  
a/
platbou celé částky bankovním převodem:

celá část uhrazena před zahájením výroby,

záloha ve výši minimálně 50% celkové ceny před zahájením výroby + doplatek rozdílu mezi zaplacenou zálohou a celkovou částkou po zhotovení snubních prstenů. Po vyrozumění o tom, že zboží je zhotovené a připravené k dodání, zákazník do 7 dnů uhradí na bankovní účet předepsanou částku doplatku. Zboží bude odesláno zákazníkovi na uvedenou adresu v objednávce po připsání doplatku na bankovní účet prodávajícího.
O lhůtu k zaplacení doplatku se prodlužuje dodací lhůta.     

b/ platbou zálohy bankovním převodem, doplatkem v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při platbě bankovním převodem je kupní cena splatná připsáním kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsáním dané částky na účet prodávajícího.                                       

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který je zároveň i dodacím listem. Prodávající není plátce DPH.

4.6. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ  

5.1. Prodávající kupujícímu dodá zhotovenou zakázku pouze na základě řádné objednávky, uskutečněné prostřednictvím internetového formuláře a po zaplacení dohodnuté ceny (formou dobírky nebo platbou předem na účet prodávajícího).
Pro případ, že prodávající přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené dílo odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.

5.2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
Prodávající doručuje zboží prostřednictvím provozovatele přepravních služeb:
• Česká pošta s. p. - pouze v pracovní dny
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.        

5.4. Zásilky odeslané prostřednictvím přepravce Česká pošta s. p. je kupující, v případě nezastižení při donášce do domu, povinen vyzvednout v úložním termínu na dané pobočce přepravce. 

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Toto však bude uskutečněno pouze po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím.  

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem předávacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

5.7. Technologie výroby u zlatých zásnubních a snubních prstenů a související logistické operace dávají v souhrnu cca 4 týdenní lhůtu na vyhotovení zakázky.

Lhůta na vyhotovení zakázky je myšlena doba od připsání zálohové platby na bankovní účet dodavatele po předání vyrobeného zboží České poště (při platbě doplatku dobírkou).

V případě úhrady doplatku na bankovní účet dodavatele, se lhůta předání vyrobeného zboží České poště prodlužuje o dobu připsání doplatku na bankovní účet dodavatele.

Nicméně lhůta 4 týdnů může být v některých případech v návaznosti na vytíženost výroby a náročnost provedení prstenu dle možnosti zkrácena na cca 14 dnů, v případě svatební sezóny může být lhůta prodloužena až na 8 týdnů.

Prsteny z chirurgické oceli, wolframu a titanu a související logistické operace dávají v souhrnu lhůtu na vyhotovení zakázky 1 – 8 týdnů.

Upozornění: uvedením velikostí u jednotlivých prstenů je myšleno, že prsteny se vyrábí POUZE v daných velikostech. Není myšleno, že tyto velikosti jsou skladem.

Vyrobené snubní prsteny budou odeslány jako cenné psaní (pouze v pracovní dny) na adresu uvedenou v objednávce.

5.8. Za dodání zboží se rozumí předání zakázky přepravci Česká pošta s. p., který doručí zásilku na adresu kupujícího. O předání zakázky přepravci je kupující informován emailem s odkazem pro sledování zásilky na webových stránkách České pošty s. p. Při pozdějším dodání Českou poštou s. p. nebo při ztrátě zásilky za termín dodání nezodpovídáme.                      

5.9. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednaný termín vyhotovení zakázky.  

5.10. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.                                               

5.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

6.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY                                                                                                                        

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.2. Kupující bere na vědomí, že prsteny nabízené prostřednictvím internetových obchodů jsou vždy vyráběny pouze zakázkově, a to zcela dle kupujícím vybraného vzoru prstenu, dané velikosti, vnitřní rytiny a dalších požadovaných úprav. Jedná se o dodávku zboží, které je upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Zboží je považováno za upravené dle přání kupujícího a kupující nemá právo od smlouvy odstoupit dle čl. 6.5.

6.3. Jedná-li se o případ v čl. 6.1. obchodních podmínek smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku uhrazení zálohy za objednané zboží na bankovní účet prodávajícího. Tím se objednávka stává závaznou a smluvní vztah se řídí obchodními podmínkami uvedenými na internetových stránkách http://snubni-prsten.net. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále je zboží).                                                                    

6.4. Jakmile dojde ze strany kupujícího k uhrazení zálohy za objednané zboží, nelze již od objednávky odstoupit, jelikož se zakázka začíná ihned zpracovávat. V opačném případě je kupující povinen uhradit cenu v plné výši původní zakázky.                    

6.5. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu firmy prodávajícího: Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@snubni-prsten.net.                        

6.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.5. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.                          

6.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.5. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.                       

6.8. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.                                                                 

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.      

6.10. V případě, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.                                                                               

6.11. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech nedostupnosti nebo v případě, že se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.
Prodávající
je dále oprávněn jednostranně a bez jakýchkoliv sankcí od uzavřené objednávky odstoupit, a to z provozních důvodů.
Kupující je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit pro její podstatné porušení prodávajícím, zejména bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží delším 50 dnů od uzavření kupní smlouvy (zaplacení zálohové platby za objednané zboží).                                                                                                                                                                       Kupující však není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:
• bylo-li zboží po dodání kupujícímu již kupujícím používáno,
• bylo-li zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím,
• bylo-li zboží po uzavření kupní smlouvy (uhrazením zálohové částky za objednané zboží) již předáno do výroby.
Prodávající i kupující
mají právo odstoupit od kupní smlouvy tehdy:
• došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží,
• došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží,
• nedošlo-li k uzavření kupní smlouvy (zaplacení zálohové platby za objednané zboží). 

6.12. V případě neuhrazení doplatku bankovním převodem před odesláním zakázky nebo nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, nebo v případě maření doručení (nebo opakovaném doručení) přepravcem, dochází ze strany kupujícího k porušení kupní smlouvy. Kupující je ze strany prodávajícího vždy v den expedice informován o předání zásilky přepravní službě. Na adresu elektronické pošty, kromě informace o předání zásilky přepravní službě, obdrží kupující i číslo zásilky, včetně přímého odkazu na zásilku kupujícího na on-line stránky České pošty, kde může sledovat doručení a uložení zásilky. Dále je opakovaně upozorněn na povinnost vyzvednutí zásilky, proto veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámení o uložení zásilky na pobočce ČP apod.) jsou brána za zcela účelová.

6.13. Pokud však kupující nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, prodávajícímu nezbývá, než pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

 

7.ODOPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA            

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

7.4. Záruka se nevztahuje na opotřebené zboží způsobené obvyklým užíváním, na vady, které vznikly při nesprávném používání zboží a na vady, které vznikly během živelných pohrom. 

7.5. Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození (deformaci působením vnější síly), poškození povrchové úpravy (poškrábání) a poškození vzniklé nesprávným používáním výrobku. Záruka také zaniká při jakémkoliv zásahu do zboží třetí osobou. Vada vzniklá v důsledku chybně či neúplně zadaných informací kupujícím v objednávkovém formuláři, se jako důvod reklamace neuznává (naléhavě upozorňujeme, abyste věnovali měření velikosti Vašich prstů zvýšenou pozornost a pečlivost).                               

7.6. Reklamace vad zakázky musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5. Kupující je povinen na svoje náklady zaslat dotčený výrobek (snubní nebo zásnubní prsten), včetně písemného vyrozumění o důvodu uplatňované reklamace, čísla objednávky a dokladu o zaplacení ve vhodném přepravním obalu na uvedenou adresu, kde bude dále postoupen reklamačnímu řízení. K reklamaci je nutné zaslat zpět kompletní zakázku. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude vada zkoumána ani uznána a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.                                                                                                                             

7.7. Oprávněnost reklamace bude posouzena a o způsobu vyřízení bude zákazník vyrozuměn emailem. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je prodávající povinen o tom kupujícího vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

7.8. Pokud podmínky pro výměnu nebo vrácení zboží nebudou dodrženy, bude kupujícímu původní zboží zasláno na jeho náklady zpět.

 

8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH
STRAN  
                                                                                                

8.1. Vlastnické právo (s omezením autorských práv dle autorského zákona), stejně jako nebezpečí škody ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží a uhrazením celé kupní ceny zboží. Zákazník není oprávněn otevřít zakázku před uhrazením její ceny. V opačném případě prodávající neručí za případnou reklamaci.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením. 

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.5. K vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@snubni-prsten.net. Informace o vyřízení stížnosti kupující zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Pro možnost řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.                         

8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.                                                                        

8.7. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za prodávajícím vzniklou v souvislosti s kupní smlouvou jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu prodávajícího převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

 

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                                                                                                 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, dodací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje).                                                                                                

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. 

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající je rovněž oprávněn předat osobní údaje kupujícího provozovateli přepravních služeb, a to pouze v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu šesti (6) měsíců. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.  

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. 

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.                                                                     

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednaným zbožím na elektronickou adresu kupujícího. Údaje o nákupech, reklamacích a dalších činnostech v internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. 

9.11. Prodávající si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti.

 

10.DORUČOVÁNÍ                                                                                                                                                      

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce. 

10.2. Zpráva je doručena: • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

10.3. Písemná a emailová komunikace mezi kupujícím a prodávajícím se považuje za důvěrnou a kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího zveřejňovat tyto písemné náležitosti, mimo případů vyplývající ze zákona.

 

11.ZASÍLÁNÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12.INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA - EET

12.1. Nepřijímáme platby v hotovosti dle § 5 zákona 112/2016 Sb.

Převodů na účet ani plateb dobírkou prostřednictvím České pošty se zákon o evidenci tržeb 112/2016 Sb. netýká. 

 

13.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ                                                                                                                                 

13.1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

13.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

13.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.4. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně nákladů spojených s dodáním zboží) uvedenou v ceníku na webové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávku (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

13.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

13.6. Uzavřená kupní smlouva (včetně obchodních podmínek) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a prodávající je povinen učinit taková opatření, aby kupní smlouva byla přístupná pouze provozovateli obchodu.  

13.7. Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, adresa elektronické pošty: info@snubni-prsten.net, telefon: (+420) 777 061932.  

   

Tábor 1. 1. 2018                                      

 

 

 

NWI3YTNk