Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

ŠPERKOVNICE

Vaše cena 560 Kč
Vaše cena 1 300 Kč
Vaše cena 350 Kč

» Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují pro objednané zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího https://snubni-prsten.net. Platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak.

Při uzavírání kupní smlouvy se vychází ze skutečnosti, že kupující je seznámen s těmito Obchodními podmínkami a dalšími níže popsanými body.

Dodavatelem těchto výrobků je: Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, IČ 659 47 568. Firma je zapsána v registru živnostenského úřadu města Tábor pod č.j.: OŽ/2249/2008/Pa/2

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) firmy Miroslava Kobernová, se sídlem Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, identifikační číslo: 659 47 568, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u živnostenského úřadu města Tábor pod č.j. OŽ/2249/2008/Pa/2 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou  osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://snubni-prsten.net (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím webového stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující provádí objednávání snubních a zásnubních prstenů a svatebních doplňků bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:
• o objednaném zboží,
• o způsobu úhrady kupní ceny zboží,
• kontaktní údaje,
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka).
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout. Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerován a na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího) odeslán souhrn objednávky. Doporučujeme, aby byl email se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolován, zda je vše v objednávce opravdu dle přání kupujícího. V případě nedoručení automaticky vygenerovaného emailu z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího emailové schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nesrovnalosti v objednávce) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně emailem). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za NEPLATNOU. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku připsání zálohové platby za objednané zboží (zlaté snubní a zásnubní prsteny) na účet prodávajícího. Tím se objednávka stává závaznou a smluvní vztah se řídí obchodními podmínkami uvedenými na internetových stránkách https://snubni-prsten.net. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží).
Po přijetí zálohové platby již nelze od kupní smlouvy odstoupit, jelikož se na zakázce začíná ihned pracovat a vzniklé výdaje by bylo nutné uhradit!

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, včetně obchodních podmínek.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. OBJEDNÁVKA

4.1. Na webových stránkách prodávajícího jsou nabízeny zlaté snubní i zásnubní prsteny výhradně od českých výrobců. Snubní i zásnubní prsteny jsou označeny puncem Českého puncovního úřadu dle zákona č. 539/92 Sb. o puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Ke klenotům osazeným diamanty (brilianty) je dodáván certifikát o pravosti a kvalitě kamene (vydává výrobce), kde je udaný rozměr kamenů v mm, váha v karátech (ct), kvalita a barva diamantu. Pro výrobu snubních i zásnubních prstenů je doporučováno 14 ti karátové zlato. Pokud tedy není uvedeno jinak, jsou zlaté snubní i zásnubní prsteny vyrobeny ze zlata o ryzosti 14 karátů (Au 585/1000). Nabízené prsteny z chirurgické oceli jsou vyrobeny s jakostním označením 316L.

4.2. Hlavní MENU webových stránek nabízí nejen informace o použitých materiálech, ale rovněž informaci Jak zjistit správnou velikost prstenu. V sekci Otázky a odpovědi každý zákazník určitě najde odpověď na svou otázku. Prsteny v našem internetovém obchodě jsou řazeny podle druhu (zásnubní prsteny, snubní prsteny) v levé části obchodu. Každá tato kategorie je dále řazena dle použitého materiálu (zlato, chirurgická ocel, titan, wolfram), popř. barvy zlata.

4.3. Nabízené zboží si kupující má možnost prohlížet v jednotlivých kategoriích. Detail obrázku se zobrazí po najetí kurzoru myši na náhled obrázku. Kliknutím na vybraný produkt se kupující dostane na detailní stránku prstenu, kde vedle fotografie je i kompletní popis produktu. Obrázky jsou pouze informativní a mohou se od skutečného provedení lišit, a to především v případech, kdy se jedná o počítačové modelace. Barevné podání obrázků závisí na velmi mnoha faktorech při zpracování fotografií a jejich následném zobrazení na monitoru.

4.4. U vybraného zlatého prstenu jsou uvedené informace (ryzost, orientační šířka a cena) za 1 prsten ve velikosti 45. Je nutné počítat, že váha uvedená na webových stránkách je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnosti po zhotovení prstenu. Ve skutečnosti se může lišit o +/- 15%. U snubních prstenů z chirurgické oceli, titanu nebo wolframu je uvedená cena za pár bez ohledu na velikosti prstenů.

4.5. Pro vytvoření objednávky je nutné vybrat velikost prstenů (dámský, pánský). V případě objednání pouze jednoho prstenu, kupující vybere velikost daného prstenu a u druhého zůstane v roletce uvedeno žádná pánská nebo žádná dámská. U vybraných velikostí jsou uvedeny orientační ceny za daný prsten v dané velikosti. Součet těchto cen se objeví v košíku. V následující roletce kupující uvede, zda požaduje rytinu prstenů. Kliknutím na ikonu "Koupit" se dostane do košíku, kde je možné zkontrolovat číslo vybraného vzoru a dané velikosti. Poté kupující vybere zaškrtnutím způsob dopravy a způsob platby a klikne na "Objednat". V dalším kroku vyplní všechny dodací údaje. V případě zájmu o rytinu, kupující rozklikne danou sekci a uvede požadovaný text do dané kolonky. V případě nějakého dotazu, kupující rozklikne sekci "Poznámka pro nás", kde poznámku, připomínku nebo dotaz uvede. Po kliknutí na ikonu "Pokračovat" může kupující ještě jednou před odesláním zkontrolovat celou objednávku. Pokud je vše v pořádku, kupující klikne na ikonu "Odeslat".

4.6. Na základě odeslané objednávky bude ověřena dostupnost a cena objednaných snubních prstenů. Tento postup je nutný z důvodu kolísání cen drahých kovů i kamenů. Poté kupující obdrží na uvedený email potvrzení o přijetí objednávky. Pro zahájení výroby zlatých snubních a zásnubních prstenů je vyžadována zálohová platba ve výši minimálně 50% celkové ceny zakázky.
Záloha je nutná z důvodu zakázkové výroby.

4.7. U snubních prstenů (bez vnitřní rytiny) z chirurgické oceli, titanu nebo wolframu zálohu nepožadujeme a je možné tyto prsteny zaslat buď na dobírku, nebo platbou předem na účet. Pokud je objednána vnitřní rytina u snubních prstenů z chirurgické oceli, titanu nebo wolframu, požadujeme vždy platbu celé částky za objednané zboží předem na účet.

4.8. O připsání platby (zálohy) na bankovní účet prodávajícího je kupující informován emailem. Objednávka se po přijetí platby předává do výroby. Pokud nebude platba připsána na účet prodávajícího do sedmi (7) dnů po odeslání výzvy (není-li domluveno jinak), bude objednávka stornována. Pokud bude kupující požadovat objednávku obnovit, je nutno opět ověřit cenu objednaných snubních prstenů.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:  
a/
platbou celé částky bankovním převodem:

 • celá část uhrazena před zahájením výroby,
 • záloha ve výši minimálně 50% celkové ceny před zahájením výroby + doplatek rozdílu mezi zaplacenou zálohou a celkovou částkou po zhotovení snubních prstenů.

Po vyrozumění o tom, že zboží je zhotovené a připravené k dodání, zákazník do 7 dnů uhradí na bankovní účet předepsanou částku doplatku. Zboží bude odesláno zákazníkovi na uvedenou adresu v objednávce po připsání doplatku na bankovní účet prodávajícího.
O lhůtu k zaplacení doplatku se prodlužuje dodací lhůta.

b/ platbou zálohy bankovním převodem, doplatkem v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží od přepravce. Při platbě bankovním převodem je kupní cena splatná připsáním kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

Při platbě předem bankovním převodem je nutno uvést přesně variabilní symbol, aby bylo možné platbu správně identifikovat. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést také jméno a příjmení kupujícího. Při tomto způsobu platby je závazek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Výpis z účtu kupujícího není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.

5.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před zahájením výroby, pokud usoudí, že se jedná o zákazníka se špatnou platební morálkou. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se  nepoužije. 

5.5. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad / fakturu, který je zároveň i dodacím listem. Prodávající není plátce DPH.

5.6. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dané konkrétně k dané akci. Tyto ceny platí pouze při odeslání objednávky v rámci trvání akce.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
Prodávající doručuje zboží prostřednictvím provozovatele přepravních služeb:
Česká pošta s. p.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Zásilky odeslané prostřednictvím přepravce Česká pošta s. p. je kupující, v případě nezastižení při donášce do domu, povinen vyzvednout v úložním termínu na dané pobočce přepravce.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Toto však bude uskutečněno pouze po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem předávacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Technologie výroby u zlatých zásnubních a snubních prstenů a související logistické operace dávají v souhrnu cca 4 týdenní lhůtu na vyhotovení zakázky.

Lhůta na vyhotovení zakázky je myšlena doba od připsání zálohové platby na bankovní účet dodavatele po předání vyrobeného zboží České poště s. p. (při platbě doplatku dobírkou).

V případě úhrady doplatku na bankovní účet dodavatele, se lhůta předání vyrobeného zboží České poště s. p. prodlužuje o dobu připsání doplatku na bankovní účet dodavatele.

Nicméně lhůta 4 týdnů může být v některých případech v návaznosti na vytíženost výroby a náročnost provedení prstenu dle možnosti zkrácena na cca 14 dnů, v případě svatební sezóny může být lhůta prodloužena až na 8 týdnů.

Prsteny z chirurgické oceli, wolframu a titanu a související logistické operace dávají v souhrnu lhůtu na vyhotovení zakázky 1 – 8 týdnů.

Upozornění: uvedením velikostí u jednotlivých prstenů je myšleno, že prsteny se vyrábí POUZE v daných velikostech. Není myšleno, že tyto velikosti jsou skladem.

Vyrobené snubní prsteny budou odeslány jako cenné psaní (pouze v pracovní dny) na adresu uvedenou v objednávce.

6.6. Za dodání zboží se rozumí předání zakázky přepravci Česká pošta s. p., který doručí zásilku na adresu kupujícího. O předání zakázky přepravci je kupující informován emailem s odkazem pro sledování zásilky na webových stránkách České pošty s. p. Při pozdějším dodání Českou poštou s. p. nebo při ztrátě zásilky za termín dodání nezodpovídáme.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné poškození při dopravě, zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek. Zpoždění dodání ze strany přepravce neopravňuje kupujícího k náhradě škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany prodávajícího. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění dodacího termínu způsobeného dopravcem.

6.7. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednaný termín vyhotovení zakázky.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. V souladu se zákonem č 89/2012 Sb., Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou.

7.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Výroba zlatých snubních a zásnubních prstenů a některých modelových vzorů prstenů z chirurgické oceli, wolframu a titanu, popř. snubních prstenů z chirurgické oceli, wolframu a titanu opatřené vnitřní rytinou, nabízené prostřednictvím internetového obchodu https://snubni-prsten.net je vyráběna pouze zakázkově, řídí se dle podmínek zakázkové výroby. Jedná se o výrobky, vyráběné přímo na míru kupujícího, a to na základě §53 odst. 8, písmeno c, zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Kupující nemá právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu.

Vzhledem k povaze produktu, který je uzpůsoben individuálním požadavkům kupujícího, což znemožňuje jeho další prodej, není možné objednávku zrušit po schválení grafického náhledu. V případě zrušení ze strany kupujícího po vytištění objednávky je kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé vyhotovením dané objednávky.

7.3. Jakmile dojde ze strany kupujícího k uhrazení zálohy za objednané zboží, nelze již od objednávky odstoupit, jelikož se zakázka začíná ihned zpracovávat. V opačném případě je kupující povinen uhradit cenu v plné výši původní zakázky.

7.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od  převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

 1. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoužívané, nepoškozené a neopotřebované. Zboží nesmí nést známky používání. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 2. Zboží doručit nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího: Miroslava Kobernová, Havanská 2811, 390 05 Tábor 5 (nezapomeňte pojistit zásilku do výše hodnoty zboží a zabezpečit v obálce - zásilce proti poškození při přepravě) spolu s přiloženým formulářem o "Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy" a originál fakturou - daňovým dokladem. Žádost musí obsahovat veškeré identifikační informace.

7.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.4. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.4. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

7.8. V případě, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.9. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.

7.10. V případě neuhrazení doplatku bankovním převodem před odesláním zakázky nebo nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, nebo v případě maření doručení (nebo opakovaném doručení) přepravcem, dochází ze strany kupujícího k porušení kupní smlouvy.

Kupující je ze strany prodávajícího vždy v den expedice informován o předání zásilky přepravní službě. Na adresu elektronické pošty, kromě informace o předání zásilky přepravní službě, obdrží kupující i číslo zásilky, včetně přímého odkazu na zásilku kupujícího na on-line stránky České pošty, kde může sledovat doručení a uložení zásilky. Dále je opakovaně upozorněn na povinnost vyzvednutí zásilky, proto veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámení o uložení zásilky na pobočce ČP apod.) jsou brána za zcela účelová.

7.11. Pokud však kupující nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, prodávajícímu nezbývá, než pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • zboží je v odpovídajícím množství,
 • zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Předmětem reklamace je produkt, který neodpovídá technickým standardům nebo neúplné dodání objednávky, pokud prodávající o neúplnosti objednávky neinformoval kupujícího předem.

Záruční lhůta začíná plynout dnem doručení objednávky ke kupujícímu.

8.4. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8.5. Záruka se nevztahuje na opotřebené zboží způsobené obvyklým užíváním, na vady, které vznikly při nesprávném používání zboží a na vady, které vznikly během živelných pohrom.

8.6. Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození (deformaci působením vnější síly), poškození povrchové úpravy (poškrábání) a poškození vzniklé nesprávným používáním výrobku. Záruka také zaniká při jakémkoliv zásahu do zboží třetí osobou. Vada vzniklá v důsledku chybně či neúplně zadaných informací kupujícím v objednávkovém formuláři, se jako důvod reklamace neuznává (naléhavě upozorňujeme, abyste věnovali měření velikosti Vašich prstů zvýšenou pozornost a pečlivost).

8.7. Kupující je povinen uplatnit zřejmé vady při obdržení produktu co nejdříve, nejpozději však do dvou (2) týdnů od obdržení. Pozdější reklamace není možná. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

8.8. Reklamace vad produktu musí být uplatněna písemnou formou. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5.

8.9. Kupující je povinen na svoje náklady zaslat dotčený výrobek, včetně písemného vyrozumění o důvodu uplatňované reklamace, čísla objednávky a dokladu o zaplacení ve vhodném přepravním obalu na uvedenou adresu, kde bude dále postoupen reklamačnímu řízení. K reklamaci je nutné zaslat zpět celou zakázku, a to v nepoškozeném stavu, bez jakýchkoli známek užívání a kompletní.

Reklamované zboží musí být zasláno bez dobírky, jinak zásilka nebude přijata.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude vada zkoumána ani uznána a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady. 

V rámci reklamačního řízení je kupující povinen pravdivě informovat o vadách, pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je kupující povinný písemnou formou uvést všechny požadované informace k dané vadě.

8.10. Oprávněnost reklamace bude posouzena a o způsobu vyřízení bude kupující vyrozuměn emailem.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží.

Produkt zůstává vlastnictvím firmy Miroslava Kobernová až do úplného zaplacení všech položek dané objednávky.

9.2. Kupující, který zadává objednávku ke zpracování, prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě (např. fotografie, tisková data). Následky z případného porušení autorských práv nese sám objednavatel.

9.3. V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě (např. CD) uhradí prodávající jen cenu čistého materiálu, na kterém byl dokument dodaný. Jakékoliv další náhrady škody nejsou možné.

9.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

9.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

9.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

9.7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@snubni-prsten.net. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs
Pro možnost řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.11. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen (nařízení GDPR), související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍ SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Prodávající nezasílá žádná obchodní sdělení související s nabídkami zboží, službami nebo podnikem prodávajícího.

Prodávající nesbírá osobní údaje fyzických osob pro marketingové účely.

Prodávající pouze zasílá na elektronickou adresu kupujícího informace související s jeho uskutečněnou objednávkou.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1. INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA – EET

13.1.  Nepřijímáme platby v hotovosti dle § 5 zákona 112/2016 Sb. Převodů na účet ani plateb dobírkou prostřednictvím České pošty se zákon o evidenci tržeb 112/2016 Sb. netýká.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitel, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5, adresa elektronické pošty: info@snubni-prsten.net, telefon: (+420) 777 061932. 

 
Tábor 25. května 2018

 

 

 

 

Y2ZjYj